แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.4 ป266ก 2565
ชื่อหลักบุคคล ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
ชื่อเรื่อง การบริหารองค์การภาครัฐแนวใหม่ = New government organization management/ ประดิษฐ์ ดีวัฒนกุล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันรัชต์ภาคย์ , 2565
ลักษณะ 304 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786169214496 : 450 บาท
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ
การบริหารองค์การ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1902504.03.4 ป266ก 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ