แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.02.2 พ717ส 2544
ชื่อหลักบุคคล พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
ชื่อเรื่อง สำเภาสยาม : ตำนานบางกอก / พิมพ์ประไพ พิศาลบุตร
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2544
ลักษณะ 208 หน้า :
ISBN : ราคา 9744723319 : 295 บาท
หัวเรื่องชาวจีน -- - - ไทย
ไทย -- - - ประวัติศาสตร์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
0701805.02.2 พ717ส 2544 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ