แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 12.04.2 บ896ห 2550
ชื่อหลักบุคคล แบรด, เกริ
ชื่อเรื่อง หาโอกาสในวิกฤติ= the ring in the rubble / เกริ แบรด
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แมคกรอ-ฮิล, 2550
ลักษณะ 189 หน้า :
ISBN : ราคา 9789749965474: 199 บาท
หัวเรื่องการบริหารธุรกิจ
การพัฒนาตนเอง
ชื่อเพิ่มสุธรรม ธรรมรงศ์วิทย์, ผู้แปล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1247812.04.2 บ896ห 2550 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน07/12/2021