แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ธ231ร 2551
ชื่อหลักบุคคล ธนากร จูงใจ
ชื่อเรื่อง รู้ลึกระบบฐานข้อมูล Oracle 11g / ธนากร จูงใจ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เสริมวิทย์ อินเฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี, 2551
ลักษณะ 352 หน้า : ภาพประกอบ ; 22.5ซม
ISBN : ราคา 9789743037429 : 259 บาท
หัวเรื่องออราเคิล
การจัดการฐานข้อมูล
Oracle (Computer file)
การออกแบบฐานข้อมูล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1219308.15.3 ธ231ร 2551 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ