แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 น959ล 2560
ชื่อหลักบุคคล ในดวงตา ปทุมสูติ
ชื่อเรื่อง ละมุดอยากบิน / เรื่อง : ในดวงตา ปทุมสูติ ; ภาพประกอบ : ภูมิไฑ ปทุมสูติ
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเด็ก, 2560
ลักษณะ [24] หน้า : ภาพประกอบสี ;
ชื่อชุด คล้องจองสมองดี
ISBN : ราคา 9786163070791 : 85 บาท
หัวเรื่องนิทาน
ชื่อเพิ่มภูมิไฑ ปทุมสูติ, ผู้วาดภาพประกอบ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1715705.05 น959ล 2560 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ