แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.02.2 ม246บ 2560
ชื่อหลักบุคคล มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495-
ชื่อเรื่อง บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รัชกาลที่ 10 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / พินิจ จันทร และคณะ
ชื่อเรื่องเพิ่ม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2560
ลักษณะ 160 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ;
ISBN : ราคา 9786162104954 : 160 บาท
หัวเรื่องมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495-
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2495- - - พระราชกรณียกิจ
วชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหา, 2495- - - พระราชกรณียกิจ
วชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมาร, สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหา, 2495-
กษัตริย์และผู้ครองนคร - - ไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1725905.02.2 ม246บ 2560 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ