แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 13.01.2 สสช 256-
ชื่อหลักนิติบุคคล สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง การสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 256... = The labor force survey whole kingdom / สำนักงานสถิติแห่งชาติ
ชื่อเรื่องเพิ่ม The labor force survey whole kingdom
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560-
ลักษณะ 4 เล่ม : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ;
หมายเหตุสารบัญ ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม -- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน -- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน -- ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม
ISSN 0858-0200
หัวเรื่องภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2560
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2561
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2562
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2563
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2564
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2565
ภาวะการทำงาน - - การสำรวจ - - 2566
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1736113.01.2 สสช 2560 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1750013.01.2 สสช 2560 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1763513.01.2 สสช 2560 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1777713.01.2 สสช 2561 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1785013.01.2 สสช 2561 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1798913.01.2 สสช 2561 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1813313.01.2 สสช 2561 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1817013.01.2 สสช 2562 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1818013.01.2 สสช 2562 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1837513.01.2 สสช 2562 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1847613.01.2 สสช 2562 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1734113.01.2 สสช 2560 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1848013.01.2 สสช 2563 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1857613.01.2 สสช 2563 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1857913.01.2 สสช 2563 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1872713.01.2 สสช 2563 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879813.01.2 สสช 2564 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879913.01.2 สสช 2564 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879713.01.2 สสช 2564 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886113.01.2 สสช 2564 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886713.01.2 สสช 2565 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1888913.01.2 สสช 2565 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1904213.01.2 สสช 2565 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1906513.01.2 สสช 2565 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1909513.01.2 สสช 2566 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1911313.01.2 สสช 256- 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น