แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 01.04.5 ธ312พ 2560
ชื่อหลักบุคคล ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อเรื่อง พาหวานใจไปไอซ์แลนด์ = Iceland / ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
ชื่อเรื่องเพิ่ม Iceland
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2560
ลักษณะ 2 เล่ม : ภาพประกอบสี + 1 ดีวีดี ;
ISBN : ราคา 9786165361583 : 350 บาท (เล่ม 1)
9786165361637 : 320 บาท (เล่ม 2)
หัวเรื่องไอซ์แลนด์ - - ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว
ไอซ์แลนด์ - - ความเป็นอยู่และประเพณี
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1758801.04.5 ธ312พ 2560 ล.101 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น 
1758901.04.5 ธ312พ 2560 ล.201 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น 
CD144101.04.5 ธ312พ 2560 01 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงานวีดิทัศน์ตรวจสอบที่ชั้น