แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 บ796ห 2560
ชื่อหลักบุคคล เบญจามินทร์
ชื่อเรื่อง หนี้รักในกรงไฟ / เบญจามินทร์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2560
ลักษณะ 568 หน้า :
ISBN : ราคา 9786160031832 : 390 บาท
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1772305.05 บ796ห 2560 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ