แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ช541ช 2561
ชื่อหลักบุคคล ชิงชิงเตอะโย่วหลัน
ชื่อเรื่อง ช่างร้ายเหลือ / ชิงชิงเตอะโย่วหลัน ; เรียบเรียงโดย อัมรา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ห้องสมุดดอตคอม, 2561
ลักษณะ 7 เล่ม :
ISBN : ราคา 9786167856988 : 282 บาท (เล่ม 1)
9786167856995 : 282 บาท (เล่ม 2)
9786164730007 : 282 บาท (เล่ม 3)
9786164730014 : 282 บาท (เล่ม 4)
9786164730021 : 282 บาท (เล่ม 5)
9786164730038 : 282 บาท (เล่ม 6)
9786164730045 : 282 บาท (เล่ม 7)
หัวเรื่องนวนิยายจีน
ชื่อเพิ่มอัมรา
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1791305.05 ช541ช 2561 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791405.05 ช541ช 2561 ล.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791505.05 ช541ช 2561 ล.305 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791605.05 ช541ช 2561 ล.405 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791705.05 ช541ช 2561 ล.505 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791805.05 ช541ช 2561 ล.605 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น 
1791905.05 ช541ช 2561 ล.705 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายตรวจสอบที่ชั้น