แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 02.17.1 พ581ก 2561
ชื่อหลักบุคคล พัลลภา ปีติสันต์
ชื่อเรื่อง การสร้างคุณค่าให้กับชุมชน (ท้องถิ่น) ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง / พัลลภา ปีติสันต์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
ลักษณะ 130 หน้า : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุ ดัชนี
หมายเหตุ บรรณานุกรม
ISBN : ราคา 9786164760097 : 90 บาท
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน
เศรษฐกิจพอเพียง
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1820902.17.1 พ581ก 2561 02 การพัฒนาสังคมห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ