แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.6 พ631ผ 2563
ชื่อหลักบุคคล พิฆเณศ นิภารัตน์
ชื่อเรื่อง ผ่าโจทย์ข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก : แนวข้อสอบพร้อมเฉลยครบทุกวิชา / The Mentor (พิฆเณศ นิภารัตน์)
พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2563
ลักษณะ 186 หน้า : ภาพประกอบ ;
เรื่องย่อ รวมโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่การสอบ ก.พ. และครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม/การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นวิชาใหม่ล่าสุดที่ท้าทายผู้สอบ โดยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (ระดับปริญญาตรี)
ISBN : ราคา 9786162137921 : 195 บาท
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ข้อสอบและเฉลย
ข้าราชการพลเรือน - - ข้อสอบและเฉลย
การทดสอบความสามารถ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาไทย - - ข้อสอบและเฉลย
คณิตศาสตร์ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1838104.03.6 พ631ผ 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ 
1872804.03.6 พ631ผ 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ