แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 จ575พ 2562
ชื่อหลักบุคคล จีราวุธ วารินทร์
ชื่อเรื่อง พัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์/ จีราวุธ วารินทร์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ไรวีว่า, 2562
ลักษณะ 414 หน้า : ภาพประกอบ ;
เรื่องย่อ หนังสือ "พัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยเขียนเว็บไซต์ใด ๆ สามารถเข้าใจหลักการ และสามารถนำไปเขียนเว็บไซต์จริง ๆ ได้ โดยกล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5, Bootstrap, CSS3, javaScript และ jQuery อธิบายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริงได้ อาทิ อธิบายคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่พบใน HTML5 พร้อมแสดงตัวอย่างการใช้งาน จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าตาด้วย CSS2 และ CSS3 พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงวิธีการเขียนโค้ดโดยใช้ javaScript และ jQuery เพื่อควบคุมการทำงานของเว็บไซต์อีกด้วย
ISBN : ราคา 9786162625350 299 หน้า
หัวเรื่องเวบไซต์
การพัฒนาเวบไซต์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1845608.15.3 จ575พ 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ