แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.6 พ996ร 2563
ชื่อหลักบุคคล ไพศาล เตมีย์
ชื่อเรื่อง รวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ/ ไพศาล เตมีย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอช อาร์ เซ็นเตอร์, 2563
ลักษณะ 72 หน้า :
เรื่องย่อ รวมฎีกาด้านแรงงานที่สำคัญ ที่ผู้เขียนได้อ่านมาแล้วเห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจ นำมาเล่าแบบให้อ่านกันง่าย ๆ และถึงแม้จะไม่ได้อ่านได้ง่ายมากนัก เพราะยังไงก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องมีแง่มีมุมในการตีความกัน ต้องอ้างมาตรานั้น มาตรานี้ ไม่มากก็น้อย แต่ผู้เขียนก็พยายามให้ง่ายเท่าที่พอจะทำได้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
ISBN : ราคา 9786164770089 100 บาท
หัวเรื่องกฎหมายแรงงาน
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1845704.01.6 พ996ร 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ 
1870804.01.6 พ996ร 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ