แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 น673ท 2563
ชื่อหลักบุคคล นิ้วกลม
ชื่อเรื่อง ทักษะความสุข/ นิ้วกลม
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : KOOB, 2563
ลักษณะ 419 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786167942698 : 365 บาท
หัวเรื่องความเรียง
การดำเนินชีวิต
ความสุข
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1869905.05 น673ท 2563 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ