แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 พ161ซ 2563
ชื่อหลักบุคคล พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ
ชื่อเรื่อง Cyber Security : อย่าปล่อยให้ใครมาใช้ข้อมูลคุณ = Cyber security/ พงษ์พิสิฐ วุฒิดิษฐโชติ และคณะ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ,อมรินทร์ How To , 2564
ลักษณะ 184 หน้า : ภาพประกอบสี ;
ISBN : ราคา 9786161842147 245 บาท
หัวเรื่องอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อเพิ่มเกียรติศักดิ์ จันทร์ลอย
สมชิต กิจทองพูล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1875808.15.3 พ161ซ 2563 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น