แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. อ19.04.2 ร435 2563
ชื่อเรื่อง ราชาศัพท์ที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ฉบับราชบัณฑิตยสภา/ สำนักงานราชบัณฑิตยสภา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, 2563
ลักษณะ 200 หน้า : ภาพประกอบสี;
ISBN : ราคา 9786163891105
หัวเรื่องภาษาไทย - - ราชาศัพท์
ชื่อเพิ่มสำนักงานราชบัณฑิตยสภา
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
18883อ19.04.2 ร435 2563 19 ห้องสมุดและความรู้ที่เป็นระบบห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น