แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 13.01.1 สสร 2565
ชื่อหลักนิติบุคคล สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
ชื่อเรื่อง 45 ปี สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ ผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาแรงงานของประเทศไทย / จัดทำโดย สำนักงานสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติ, 2565
ลักษณะ 72 หน้า : ภาพประกอบสี ;
หัวเรื่องนโยบายแรงงาน
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1888813.01.1 สสร 2565 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น