แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 น473ล 2565
ชื่อหลักบุคคล ดวงตะวัน
ชื่อเรื่อง เลครามรัก/ ดวงตะวัน และคณะ
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ดวงตะวัน, 2565
ลักษณะ 936 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786163660923 : 750 บาท
หัวเรื่องนวนิยายไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1892705.05 น473ล 2565 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ 
1892605.05 น473ล 2565 ล.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ