แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.01.1 พ111ส 2565
ชื่อหลักบุคคล พกจูฮวัน
ชื่อเรื่อง สมองแห่งความสำเร็จของนักจัดระเบียบความคิด / พกจูฮวัน เขียน ; สุมาลี สูนจันทร์ แปล
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ฮาวทู , 2565
ลักษณะ 272 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม.
ISBN : ราคา 9786161850951 295 บาท
หัวเรื่องความคิดและการคิด
จิตวิทยาประยุกต์
การพัฒนาตนเอง
ชื่อเพิ่มสุมาลี สูนจันทร์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1893505.01.1 พ111ส 2565 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ