แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ธ394ก 2564
ชื่อหลักบุคคล ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
ชื่อเรื่อง การจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ Power query / ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต , 2564
ลักษณะ 331 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม.
ISBN : ราคา 9786162860140 : 590 บาท
หัวเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูล
การจัดการฐานข้อมูล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1895208.15.3 ธ394ก 2564 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น