แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ธ394ก 2563
ชื่อหลักบุคคล ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพด้วย Power BI / ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต, 2563
ลักษณะ 279 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786162860126 : 590 บาท
หัวเรื่องโปรแกรม Power BI
การวิเคราะห์ข้อมูลภาพ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
Electronic Link เนื้อหา


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1895308.15.3 ธ394ก 2563 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น