แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.01.1 ป554ร 2565
ชื่อหลักบุคคล ปาริชาติ บทไธสง
ชื่อเรื่อง เรื่องราวบันดาลใจเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความสุขในทุกๆ วัน / ปาริชาติ บทไธสง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เอ็ดดูเคชั่น ไมน์ด ไลน์ มัลติมีเดีย, 2565
ลักษณะ 224 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786162757259 : 145 บาท
หัวเรื่องจิตวิทยาประยุกต์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1897505.01.1 ป554ร 2565 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ