แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 14.02.1 ซ211พ 2565
ชื่อหลักบุคคล ซาการะ, อัตสึโกะ
ชื่อเรื่อง พ่อแม่รับรู้ไว : สังเกต เฝ้าดู เพื่อเข้าใจลูกตามวิถีมอนเตสซอรี = Okasan no binkanki montessori kyoiku ha ko wo sodateru, oya wo sodateru / Atsuko Sagara, เขียน ; ณิชยา รักเกียรติงาม, แปล
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นาฬิกาทราย, 2565
ลักษณะ 195 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786168255858 : 220 บาท
หัวเรื่องจิตวิทยาเด็ก
การเลี้ยงดูเด็ก
พัฒนาการของเด็ก
การสอนแบบมอนเตสซอรี
การศึกษาขั้นก่อนประถม
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1897714.02.1 ซ211พ 2565 14 ประชากร, ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติ (เชื้อชาติ, มนุษยชาติ) และการอพยพย้ายถิ่นห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ