แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.4 น426ก 2564
ชื่อหลักบุคคล นันทัช กิจรานันทน์
ชื่อเรื่อง กฎหมายอาญาเปรียบเทียบพร้อมคำตอบและแนวคำตอบ / นันทัช กิจรานันทน์, เทียนศิริ บุญโชควิทูร
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2564
ลักษณะ 228 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786165810623 : 200 บาท
หัวเรื่องกฎหมายอาญา - - ไทย
กฎหมายอาญา - - คำถามและคำตอบ
คำพิพากษา - - คดีอาญา
ชื่อเพิ่มเทียนศิริ บุญโชควิทูร
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1898004.01.4 น426ก 2564 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น