แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 11.05.1 ด841ก 2563
ชื่อหลักบุคคล เดชา เดชะวัฒนไพศาล
ชื่อเรื่อง การจัดการทรัพยากรบุคคล : พื้นฐานแนวคิดเพื่อการปฎิบัติ / เดชา เดชะวัฒนไพศาล
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2563
ลักษณะ 299 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9789740339854 : 380 บาท
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล
ทรัพยากรมนุษย์
การจัดการองค์การ
องค์การ - - - การบริหาร
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1899711.05.1 ด841ก 2563 11 การเงินห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน31/05/2024