แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 15.01.1 ว366 2565
ชื่อเรื่อง Warren Buffett / ภานี ลอยเกตุ ; บรรณาธิการ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ ฯ : แสงดาว, 2565
ลักษณะ 208 หน้า : ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9786163885715 : 200 บาท
หัวเรื่องจิตวิทยา
การพัฒนาตนเอง
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1899215.01.1 ว366 2565 15 สุขภาพความปลอดภัยห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ