แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.1 ก533ส 2564
ชื่อหลักบุคคล กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา
ชื่อเรื่อง สัญญาจ้างก่อสร้างภาครัฐ / กัมพล กิตติพงษ์พัฒนา และคนอื่นๆ
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : เฟิสท์ ออฟเซท (1993), 2564
ลักษณะ 401 หน้า : ;
ISBN : ราคา 9786165821285 : 450 บาท
หัวเรื่องสัญญาก่อสร้าง - - ไทย
กฎหมายก่อสร้าง - - ไทย
ชื่อเพิ่มโชคชัย เนตรงามสว่าง
อุกฤษฏ์ ศรพรหม
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1902004.01.1 ก533ส 2564 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น