แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.4 พ164น 2565
ชื่อหลักบุคคล พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต
ชื่อเรื่อง นวัตกรรมการจัดการภาครัฐ = Public management innovation / พงษ์เสฐียร เหลืองอลงกต.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ทริปเพิ้ล กรุ๊ป, 2565
ลักษณะ 166 หน้า: ;
ISBN : ราคา 9786165887922 : 250 บาท
หัวเรื่องการบริหารรัฐกิจ
การพัฒนาองค์การ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1901804.03.4 พ164น 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ