แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ฮ675ส 2562
ชื่อหลักบุคคล เอสเส, เฮอร์มานน์
ชื่อเรื่อง สิทธารถะ = Siddhartha / เฮอร์มานน์ เฮสเส เขียน ; สดใส แปล
ชื่อเรื่องเพิ่ม Siddhartha
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 13
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2562
ลักษณะ 159 หน้า :
เรื่องย่อ 'สิทธารถะ' เป็นเรื่องราวการออกบวชของมานพสองสหายจากตระกูลพราหมณ์ คือ 'สิทธารถะ' กับ 'โควินทะ' ทั้งคู่ได้บำเพ็ญพรตมุ่งมั่นเพื่อแสวงหาสัจธรรม กระทั่งได้พบพระพุทธเจ้า 'โควินทะ' ตัดสินใจบวชในพระพุทธศาสนา แม้ตั้งใจปฏิบัติและยึดมั่นในคำสอนของพระพุทธองค์ แต่หาได้ตระหนักในสัจธรรม เข้าถึงการบรรลุธรรมอันเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ ในขณะที่ 'สิทธารถะ' ปฏิเสธที่จะเดินตามรอยพระพุทธองค์ เขาได้หันไปเรียนรู้ในทางโลก แสวงหาธรรมและสัจธรรมและสัจจะด้วยวิถีทางของเขาเอง แต่กลับบรรลุธรรมที่ตั้งใจไว้ได้ในที่สุด..
ISBN : ราคา 9789743159725 : 250 บาท
หัวเรื่องนวนิยายเยอรมัน
วรรณกรรมพุทธศาสนา
ชื่อเพิ่มสดใส, ผู้แปล
Hesse, Hermann
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน ้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1823505.05 ฮ675ส 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ