แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 12.05.1 บ613ก 2562
ชื่อหลักบุคคล บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ชื่อเรื่อง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล = Human resource development in the digital era / บุญอนันต์ พินัยทรัพย์
ชื่อเรื่องเพิ่ม Human resource development in the digital era
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : โรงพิมพ์รัตนไตร, 2562
ลักษณะ 241 หน้า : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุ ดัชนี
หมายเหตุ บรรณานุกรม
เรื่องย่อ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจิทัล เขียนขึ้นโดยมีแนวคิดจากการที่เห็นสภาพแวดล้อมของโลกมีการเปลี่ยนแปลง ตั้งแต่ในเรื่องของความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง การแข่งขันทางธุรกิจที่มีมากขึ้น การเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย การพัฒนาเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดด การเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยการโดยใช้โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และการให้บริการของรัฐและเอกชนด้วยระบบดิจิทัล ถือว่าเป็นยุคเปลี่ยนผ่านมาสู่ยุคดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จตามที่องค์การมุ่งหวังไว้ จึงต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยในการผลักดันให้องค์การสามารถอยู่ได้และก้าวทันสถานการณืที่เปลี่ยนแปลง
ISBN : ราคา 9786164820159 : 250 บาท
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การพัฒนาบุคลากร
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1823812.05.1 บ613ก 2562 12 การจัดการ (การจัดการ, ความสามารถในการจัดการ, คณะผู้บริหาร,ผู้จัดการ)ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ