แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 15.04.2 ป421ร 2562
ชื่อหลักบุคคล ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
ชื่อเรื่อง โรคไบโพลาร์ / ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อมรินทร์เฮลท์, 2562
ลักษณะ 93 หน้า : ภาพประกอบสี ;
หมายเหตุสารบัญ โรคไบโพลาร์-วัน -- โรคไบโพลาร์-ทู -- โรคไซโคลไทมิก -- แมเนียเฉียบพลันและแมเนียทุติยภูมิ -- พันธุกรรม -- พันธุกรรมทำงานอย่างไร -- ป่วยแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไป -- โรคไบโพลาร์พบบ่อยเพียงใด -- โรคไบโพลาร์ในเด็ก -- การฆ่าตัวตาย -- พยายามฆ่าตัวตายและฆ่าตัวตายสำเร็จ -- ตัวบ่งชี้การฆ่าตัวตาย -- ป้องกันฆ่าตัวตาย -- เมื่อผู้ป่วยไม่ยอมไปโรงพยาบาล
เรื่องย่อ 'ไบโพล่าร์' เป็นโรคที่มีอาการผิดปกติที่สำคัญทางอารมณ์ 2 แบบ คือ ภาวะแมเนีย และภาวะซึมเศร้า ความเจ็บป่วยทางอารมณ์ทั้ง 2 แบบมีความรุนแรง รบกวนการทำงานของจิตใจและความสามารถด้านต่างๆ และมีการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของสมอง ภาวะโรคจะครอบงำบุคคลนั้นจนทำให้สูญเสียความเป็นคนเดิมไป บางรายอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเองและฆ่าตัวตายในที่สุด จึงจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องเพื่อไม่ให้กลับมาป่วยซ้ำอีก
ISBN : ราคา 9786161829179 : 155 บาท
หัวเรื่องโรคอารมณ์แปรปรวน
การฆ่าตัวตาย
พฤติกรรมฆ่าตัวตาย
โรคไบโพลาร์
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1825615.04.2 ป421ร 2562 15 สุขภาพความปลอดภัยห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ