แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 บ253ก 2562
ชื่อหลักบุคคล บัญชา ปะสีละเตสัง
ชื่อเรื่อง การเขียนโปรแกรมด้วย Python สำหรับผู้เริ่มต้น / บัญชา ปะสีละเตสัง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2562
ลักษณะ 377 หน้า : ภาพประกอบ ;
หมายเหตุสารบัญ Python และเครื่องมือเขียนโค้ด -- พื้นฐานการเขียนภาษา python -- โอเปอเรเตอร์และข้อมูลตัวเลข -- การเปรียบเทียบและกำหนดเงื่อนไข -- การทำซ้ำแบบวนรอบ -- ข้อมูลแบบลำดับรายการ -- การใช้สตริงเพิ่มเติมและวันเวลา -- ฟังก์ชันและโมดูล -- การตรวจสอบข้อผิดพลาด -- การอ่านและเขียนไฟล์ -- การสร้างคลาสในเบื้องต้น -- การสร้าง GUI ด้วย Tkinter (ตอนที่1) -- การสร้าง GUI ด้วย Tkinter (ตอนที่2) -- จัดการฐานข้อมูลด้วย Python -- เวิร์คช็อป: เกม Graps -- เวิร์คช็อป: Address Book
เรื่องย่อ เริ่มต้นการเขียนโปรแกรมภาษาไพธอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน เขียนโค้ดบนเครื่องมือที่ชาญฉลาดด้วย PyCharm ใช้เครื่องมือมาตรฐานของไพธอนอย่าง Python IDLE พร้อมตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่หลากหลาย
ISBN : ราคา 9786160833979 : 270 บาท
หัวเรื่องไพธอน (ภาษาคอมพิวเตอร์)
การเขียนโปรแกรม (คอมพิวเตอร์)
Python (Computer program language)
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1830108.15.3 บ253ก 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ