แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 08.15.3 ม132ว 2562
ชื่อหลักบุคคล มณีนุช สมานหมู่
ชื่อเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data Analysis ฉบับสมบูรณ์ / มณีนุช สมานหมู่
ชื่อเรื่องเพิ่ม ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : รีไวว่า, 2562
ลักษณะ 240 หน้า : ภาพประกอบสี ;
เรื่องย่อ หนังสือ "ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณมากด้วย Excel Pivot Table + Data" เล่มนี้ ได้เจาะลึกการใช้เครื่องมือที่มีใน Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดเรียง (Sort) การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) ในการกรองข้อมูล การสรุปข้อมูลแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting) การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบกราฟ (Charts) การสรุปข้อมูล (PivotTable) การใช้ตารางวิเคราะห์ข้อมูล (Table) ไปจนถึงการวิเคราะห์ขั้นสูง (What-If Analysis) และตัวอย่างการใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูล
ISBN : ราคา 9786162624902 : 229 บาท
หัวเรื่องไมโครซอฟต์เอ็กเซล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1830508.15.3 ม132ว 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ