แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ส473ป 2562
ชื่อหลักบุคคล สองขา
ชื่อเรื่อง ป๋องแป๋งติดลิฟต์ / เรื่อง สองขา ; ภาพ มงคล หวานฉ่ำ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พาส เอ็ดดูเคชั่น, 2562
ลักษณะ 23 หน้า : ภาพปะกอบสี;
เรื่องย่อ ทุกวันนี้เด็ก ๆ จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเทคโนโลยีมากมายในยุคดิจิทัล จึงจำเป็นต้องเรียนรู้ที่จะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันอย่างปลอดภัยและเท่าทัน โดยนิทานภาพคำกลอนสำหรับเด็กวัย 0-6 ปี ที่จะพาเด็ก ๆ ไปพบกับเรื่องราวของ "เด็กชายป๋องแป๋ง" ที่ไปเที่ยวกับพ่อในห้างแล้วปรากฎว่าลิฟต์ค้าง พ่อจึงสอนวิธีการขอความช่วยเหลือเมื่อติดลิฟต์จนสุดท้ายก็มีคนมาช่วย นอกจากนี้ ในท้ายเล่มยังมีเกร็ดความรู้สำหรับพ่อแม่ในการสอนลูกให้ใช้ลิฟต์อย่างปลอดภัย และการเตรียมความพร้อมให้ลูกถ้าพลัดหลงกับพ่อแม่ในลิฟต์อีกด้วย
ชื่อชุด เตรียมพร้อม
ISBN : ราคา 9786163782335 : 85 บาท
หัวเรื่องวรรณกรรมสำหรับเด็ก
นิทาน
ชื่อเพิ่มมงคล หวานฉ่ำ, ผู้วาดภาพประกอบ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1831105.05 ส473ป 2562 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ