แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ช296พ 2561
ชื่อหลักบุคคล ชเว, ดัลซู
ชื่อเรื่อง เพศศึกษาที่เราอยากรู้ / Choi, Dal-Su เขียนและภาพประกอบ ; สุมมนา พุทธเจริญสมัย แปล
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 6
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : นานมีบุ๊คส์, 2561
ลักษณะ 147 หน้า : ภาพประกอบสี ;
เรื่องย่อ เสริมความรู้เรื่องเพศศึกษาที่วัยรุ่นควรรู้อย่างครบถ้วน รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรมที่ช่วยเสริมสร้างเกราะป้องกันปัญหาทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการให้เกียรติซึ่งกันและกัน การมีสติยับยั้งชั่งใจ ความรับผิดชอบ ซึ่งมีประสิทธิภาพต่อการสร้างเสริมวัยรุ่นให้มีคุณภาพ ถ่ายทอดผ่านภาพการ์ตูนและเนื้อหาที่สอดแทรกความบันเทิง ที่จะทำให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาเข้าถึงวัยรุ่นได้ง่าย
ISBN : ราคา 9786160439447 : 265 หน้า
หัวเรื่องเพศศึกษา - - วรรณกรรมสำหรับเด็ก
เพศศึกษาสำหรับวัยรุ่น
ชื่อเพิ่มChoi, Dal-Su
สุมมนา พุทธเจริญสมัย, ผู้แปล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1834205.05 ช296พ 2561 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ