แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 01.01.6 ต963ก 2562
ชื่อหลักบุคคล ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ชื่อเรื่อง การบริหารโครงการ : แนวคิดกระบวนการ = Project administration / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์
ชื่อเรื่องเพิ่ม Project administration
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2562
ลักษณะ 342 หน้า :
ISBN : ราคา 9786164880443 : 390 บาท
หัวเรื่องการบริหารโครงการ
การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1836401.01.6 ต963ก 2562 01 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ