แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.03.6 ส661น 2562
ชื่อหลักบุคคล สายฝน ต๊ะวันนา
ชื่อเรื่อง แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน / ผู้เขียน : อาจารย์สายฝน ต๊ะวันนา (ครูฝน ติวเตอร์)
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, 2562
ลักษณะ 300 หน้า : ภาพประกอบ ;
เรื่องย่อ "แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ทดลองทำโจทย์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่คล้าย หรือใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด
ISBN : ราคา 9786164491687 : 280 บาท
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ข้อสอบและเฉลย
ความรู้ทั่วไป - - ข้อสอบและเฉลย
การทดสอบความสามารถ - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาไทย - - ข้อสอบและเฉลย
ภาษาอังกฤษ - - ข้อสอบและเฉลย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1836604.03.6 ส661น 2562 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ