แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 05.05 ก674ด 2558
ชื่อหลักบุคคล กิตติยา ลี้ครองสกุล
ชื่อเรื่อง เด็กดีรู้ถูกผิด = Good kids know what's right and wrong / เรื่องและภาพ กิตติยา ลี้ครองสกุล และร่มรัฐ ปรมาธิกุล
ชื่อเรื่องเพิ่ม Good kids know what's right and wrong
พิมพ์ครั้งที่ พิมพ์ครั้งที่ 2
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แพรวเพื่อนเด็ก, 2558
ลักษณะ 32 หน้า : ภาพประกอบสี ;
หมายเหตุ ส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการที่เด็กไทยควรรู้
เรื่องย่อ เด็กดีรู้จักรักตัวเอง ไม่ได้กล่าวถึงอบายมุข 6 ในทางตรง แต่เป็นนิทานที่เชื่อมโยงและชี้แนะแนวทางปฏิบัติให้เด็กๆ รู้จักรักตัวเอง รู้จักดูแลตัวเองให้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ และดำรงตนในทางไม่ประมาท ก่อนที่จะเดินไปสู่หนทางแห่งความเสื่อมทั้งปวงได้ ทั้งนี้เพราะหากเราตั้งตนอยู่ในความประมาทบนความไม่รู้ แล้วเกิดอันตรายใดๆ ขึ้นกับตัวเรา บุคคลที่จะเสียใจและได้รับผลกระทบจากการกระทำของเรามากที่สุดก็คือ 'พ่อแม่' ผู้มีพระคุณและให้กำเนิดเรานั่นเอง
ชื่อชุด นิทานเด็กดีกับ ว.วชิรเมธี
อบายมุข 6
ISBN : ราคา 9786161804299 : 99 บาท
หัวเรื่องนิทานคติธรรม
ชื่อเพิ่มร่มรัฐ ปรมาธิกุล
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1826005.05 ก674ด 2558 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ