แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 04.01.6 ค695 2565
ชื่อหลักนิติบุคคล โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน
ชื่อเรื่อง คู่มือการดำเนินคดี สำหรับคดีแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ/ โครงการยกระดับการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและกฎหมายอาญา เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก การใช้แรงงานบังคับ และค้ามนุษย์เพื่อเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน(ATLAS)
ลักษณะ 264 หน้า :
หมายเหตุ พิมพ์ครั้งที่ 2
หัวเรื่องแรงงานเด็ก - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
แรงงานบังคับ
กฎหมายแรงงาน - - การพิจารณาคดี
กฎหมายแรงงาน
ชื่อเพิ่มATLAS
สถาบันที่ทำรายการ MOL.


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1886404.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886504.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886604.01.6 ค695 2565 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น