แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์รายละเอียด
CALL NO. 11.01.1 ว847ก 2565
ชื่อหลักบุคคล วีระศักดิ์ เครือเทพ
ชื่อเรื่อง การบริหารงานคลังภาครัฐบนฐานความยั่งยืน / วีระศักดิ์ เครือเทพ
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ,จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 2565
ลักษณะ 675 หน้า: ภาพประกอบ ;
ISBN : ราคา 9789740341406 : 590 บาท
หัวเรื่องการคลัง - - ไทย
นโยบายการคลัง - - ไทย
นโยบายการเงิน - - ไทย
สถาบันที่ทำรายการ MOL.
Electronic Link หน้าปก


MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1899811.01.1 ว847ก 2565 11 การเงินห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น