แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008   
016    ^a17341, 17361, 17500, 17635, 17850, 17989, 18133, 18170, 18180, 18375, 18727, 18797,18798,18799,18861,18867 
022    ^a0858-0200 
041  ^atha 
090    ^a13.01.2^bสสช^d256- 
110  ^aสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
245  10  ^aการสำรวจภาวะการทำงานของประชากรทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 256... =^bThe labor force survey whole kingdom /^cสำนักงานสถิติแห่งชาติ 
246  ^aThe labor force survey whole kingdom 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bสำนักงานสถิติแห่งชาติ, ^c2560- 
300    ^a4 เล่ม :^bภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) 
505    ^aไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม -- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน -- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน -- ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 
650    4  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2560 
650    4  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2561 
650    4  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2562 
650  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2563 
650  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2564 
650  ^aภาวะการทำงาน^xการสำรวจ^y2565 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1736113.01.2 สสช 2560 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1750013.01.2 สสช 2560 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1763513.01.2 สสช 2560 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1777713.01.2 สสช 2561 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1785013.01.2 สสช 2561 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1798913.01.2 สสช 2561 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1813313.01.2 สสช 2561 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1817013.01.2 สสช 2562 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1818013.01.2 สสช 2562 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1837513.01.2 สสช 2562 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1847613.01.2 สสช 2562 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1734113.01.2 สสช 2560 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1848013.01.2 สสช 2563 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1857613.01.2 สสช 2563 ล.213 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1857913.01.2 สสช 2563 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1872713.01.2 สสช 2563 ล.413 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879813.01.2 สสช 2564 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879913.01.2 สสช 2564 ล.313 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1879713.01.2 สสช 2564 ล.113 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886113.01.2 สสช 2564 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น 
1886713.01.2 สสช 2565 13 แรงงานและการจ้างงานห้องสมุดกระทรวงแรงงานสิ่งพิมพ์รัฐบาลตรวจสอบที่ชั้น