แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18381 
020    ^a9786162137921 :^c195 บาท 
041  ^atha 
090    ^a04.03.6^bพ631ผ^d2563 
100  ^aพิฆเณศ นิภารัตน์ 
245  10  ^aผ่าโจทย์ข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก :^bแนวข้อสอบพร้อมเฉลยครบทุกวิชา /^cThe Mentor (พิฆเณศ นิภารัตน์) 
260    ^aปทุมธานี :^bสกายบุ๊กส์,^c2563 
300    ^a186 หน้า :^bภาพประกอบ 
520    ^aรวมโจทย์แนวข้อสอบ ก.พ. 3 ภาค ก ตรงตามหลักเกณฑ์ใหม่การสอบ ก.พ. และครอบคลุมครบถ้วนทั้ง 3 วิชา ได้แก่ วิชาความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ (การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา/การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม/การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี ซึ่งเป็นวิชาใหม่ล่าสุดที่ท้าทายผู้สอบ โดยแต่ละวิชาประกอบไปด้วยแนวข้อสอบวิชาละ 100 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียด เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. 3 (ระดับปริญญาตรี) 
650    4  ^aข้าราชการพลเรือน^xข้อสอบและเฉลย 
650    4  ^aข้าราชการพลเรือน^xข้อสอบและเฉลย 
650    4  ^aการทดสอบความสามารถ^xข้อสอบและเฉลย 
650    4  ^aภาษาไทย^xข้อสอบและเฉลย 
650    4  ^aคณิตศาสตร์^xข้อสอบและเฉลย 
650    4  ^aภาษาอังกฤษ^xข้อสอบและเฉลย 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18381.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1838104.03.6 พ631ผ 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ 
1872804.03.6 พ631ผ 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ