แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18412 
020    ^a9786164440210 :^c229 บาท 
041  ^atha 
090    ^a14.02.1^bฟ471ห^d2562 
100  ^aฟีแลน, โทมัส 
245    ^a1-2-3 เมจิก วิธีเลี้ยงดู และฝึกวินัยเด็กเล็ก ปรับพฤติกรรมเด็กดื้อ เอาแต่ใจ ให้เชื่อฟังและมีวินัย =^b1-2-3 magic : 3-step discipline for calm, effective, and happy parenting /^cThomas W. Phelan เขียน ; นลินี เชื้อวณิชชากร แปล 
246  ^a1-2-3 magic : 3-step discipline for calm, effective, and happy parenting 
260    ^aนนทบุรี :^bบี มีเดีย,^c2562 
300    ^a256 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
505    ^aสร้างรากฐานที่มั่นคง สำหรับอบรมเลี้ยงดูเด็ก -- งานที่ 1 ของพ่อแม่ "ควบคุมพฤติกรรมแย่ ๆ" -- วิธีรับแม่...เมื่อลูกท้าทาย และปั่นหัวพ่อแม่ -- งานที่ 2 ของพ่อแม่ "สนับสนุนพฤติกรรมดี ๆ" -- งานที่ 3 ของพ่อแม่ "เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้แน่นแฟ้น" -- เพลิกเพลินกับชีวิตใหม่ 
520    ^aคู่มือเลี้ยงดูและฝึกวินัยเด็กเล็ก โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเด็ก "ดร.โทมัส ฟีแลน" นำเสนอเคล็ดลับปรับพฤติกรรมเด็กดื้อ เอาแต่ใจ ให้เชื่อฟังและมีวินัย โดยใช้วิธี Time Out (ไทม์เอาต์) เป็นวิธีการปรับพฤติกรรมเด็กโดยไม่ต้องตี แต่ได้ผลดี โดยให้เข้าไปพักสงบสติอารมณ์เป็นเวลาประมาณ 2-5 นาที เพื่อให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมนี้ไม่ควรทำอีก เหมาะสำหรับการเลี้ยงดูเด็กอายุ 2-12 ขวบ ซึ่งมีงานสำคัญ 3 อย่าง ที่พ่อแม่และผู้ปกครองต้องทำ คือ ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สนับสนุนพฤติกรรมที่ดี และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกให้มั่นคง ทำให้พ่อแม่มีวิธีการในสอนเด็กให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ และมีชีวิตที่ดีในอนาคต 
650    4  ^aเด็ก^xการดูแล 
650    4  ^aเด็ก^xการเลี้ยงดู 
650    4  ^aจิตวิทยาเด็ก 
650    4  ^aวินัยของเด็ก 
700  ^aPhelan, Thomas W. 
700  ^aนลินี เชื้อวณิชชากร,^eผู้แปล 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18412.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1841214.02.1 ฟ471ห 2562 14 ประชากร, ความสัมพันธ์ระหว่างชนชาติ (เชื้อชาติ, มนุษยชาติ) และการอพยพย้ายถิ่นห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยตรวจสอบที่ชั้น