แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18456 
020    ^a9786162625350^c299 หน้า 
041    ^atha 
090    ^a08.15.3^bจ575พ^d2562 
100  ^aจีราวุธ วารินทร์ 
245  10  ^aพัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์/^cจีราวุธ วารินทร์ 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bไรวีว่า,^c2562 
300    ^a414 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
520    ^aหนังสือ "พัฒนาเว็บไซต์แบบ Responsive ด้วย HTML5 Bootstrap CSS3+jQuery+JavaScript+Ajax ฉบับสมบูรณ์" เล่มนี้ ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ไม่เคยเขียนเว็บไซต์ใด ๆ สามารถเข้าใจหลักการ และสามารถนำไปเขียนเว็บไซต์จริง ๆ ได้ โดยกล่าวถึงการพัฒนาเว็บไซต์โดยใช้ HTML5, Bootstrap, CSS3, javaScript และ jQuery อธิบายตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับใช้งานจริงได้ อาทิ อธิบายคุณสมบัติใหม่ ๆ ที่พบใน HTML5 พร้อมแสดงตัวอย่างการใช้งาน จากนั้นจึงค่อยสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการปรับแต่งหน้าตาด้วย CSS2 และ CSS3 พร้อมกันนั้นยังได้กล่าวถึงวิธีการเขียนโค้ดโดยใช้ javaScript และ jQuery เพื่อควบคุมการทำงานของเว็บไซต์อีกด้วย 
650  ^aเวบไซต์ 
650  ^aการพัฒนาเวบไซต์ 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18456.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1845608.15.3 จ575พ 2562 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ