แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s t d 
016    ^a18457,18708 
020    ^a9786164770089^c100 บาท 
041  ^atha 
090    ^a04.01.6^bพ996ร^d2563 
100  ^aไพศาล เตมีย์ 
245  10  ^aรวมฎีกาด้านแรงงานที่น่าสนใจ/^cไพศาล เตมีย์ 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bเอช อาร์ เซ็นเตอร์,^c2563 
300    ^a72 หน้า 
520    ^aรวมฎีกาด้านแรงงานที่สำคัญ ที่ผู้เขียนได้อ่านมาแล้วเห็นว่ามีประเด็นน่าสนใจ นำมาเล่าแบบให้อ่านกันง่าย ๆ และถึงแม้จะไม่ได้อ่านได้ง่ายมากนัก เพราะยังไงก็เป็นเรื่องของกฎหมายที่ต้องมีแง่มีมุมในการตีความกัน ต้องอ้างมาตรานั้น มาตรานี้ ไม่มากก็น้อย แต่ผู้เขียนก็พยายามให้ง่ายเท่าที่พอจะทำได้ โดยในเล่มได้ให้เนื้อหาอย่างกระชับ เข้าใจง่าย เรียบเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ชัดเจน รูปเล่มกะทัดรัด พกพาสะดวก เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาวิชากฎหมาย และผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย 
650  ^aกฎหมายแรงงาน 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18457.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1845704.01.6 พ996ร 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ 
1870804.01.6 พ996ร 2563 04 กฎหมาย, มนุษยธรรม, รัฐบาลและรัฐศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ