แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18699 
020    ^a9786167942698 :^c365 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bน673ท^d2563 
100  ^aนิ้วกลม 
245  10  ^aทักษะความสุข/^cนิ้วกลม 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bKOOB,^c2563 
300    ^a 419 หน้า :^bภาพประกอบ ; 
650  ^aความเรียง 
650  ^aการดำเนินชีวิต 
650  ^aความสุข 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18699.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1869905.05 น673ท 2563 05 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ