แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18760 
020    ^a9786167809359 ^c229บาท 
041  ^atha 
090    ^a08.15.3^bธ468ร^d2563 
100  ^aธัญธัช นันท์ชนก 
245  10  ^aรู้อย่างนี้ รวย (ออนไลน์) ไปนานแล้ว/^cธัญธัช นันท์ชนก 
260    ^aฉะเชิงเทรา :^bอินเทรนด์,^c2563 
300    ^a 224 หน้า:^bภาพประกอบ ; 
650  ^aการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
650  ^aการตลาดอินเทอร์เน็ต 
850    ^aMOL. 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1876008.15.3 ธ468ร 2563 18 การวิจัยและวิทยาศาสตร์ห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยระหว่างเตรียมสื่อ