แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18927 
020    ^a9786163660923 :^c 750 บาท 
041  ^atha 
090    ^a05.05^bน473ล^d2565 
100  ^aดวงตะวัน 
245  10  ^aเลครามรัก/^cดวงตะวัน และคณะ 
260    ^aนนทบุรี :^bดวงตะวัน,^c2565 
300    ^a936 หน้า :^b ; 
650  ^aนวนิยายไทย 
850    ^aMOL. 
856    ^zหน้าปก^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18927.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1892705.05 น473ล 2565 ล.105 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ 
1892605.05 น473ล 2565 ล.205 สังคม, วัฒนธรรม, มนุษยศาสตร์และศิลปะห้องสมุดกระทรวงแรงงานนวนิยายระหว่างเตรียมสื่อ