แสดงผล รายการ/หน้า
สื่อสิ่งพิมพ์
TAGINDDetails 
008    s tha d 
016    ^a18952 
020    ^a9786162860140 :^c590 บาท 
041  ^atha 
090    ^a08.15.3^bธ394ก^d2564 
100  ^a ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 
245  10  ^aการจัดการข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ Power query /^cธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง 
260    ^aกรุงเทพฯ :^bบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ,^c2564 
300    ^a331 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. 
650  ^aการวิเคราะห์ข้อมูล 
650  ^aการจัดการฐานข้อมูล 
850    ^aMOL. 
856    ^zเนื้อหา^uhttp://library.mol.go.th/opac/ebook/18952.jpg 
Non MARC 
บาร์โค้ด
เลขเรียกหนังสือ
ชั้น
สถานที่เก็บ
ประเภทสื่อ
สถานะ
กำหนดส่ง
1895208.15.3 ธ394ก 2564 08 กิจกรรมทางเศรษฐกิจห้องสมุดกระทรวงแรงงานหนังสือภาษาไทยยังไม่ได้คืน17/06/2024